Finska telekombolag

Att välja mobilabonnemang kan vara svårt. Dels vill du som konsument ha bra teckning på mobilnätet samtidigt som du vill ringa så billigt som möjligt. I Finland är det främst TeleSonera, Dna och Elisa som slåss om kunderna. 

Sonera är numera Telia

Det gamla statliga svenska verket Telia verkar numera även i Finland efter uppköp av Sonera och Tele Finland. Företaget går officiellt under namnet Telia men även Tele Sonera är vanligt förekommande. Genom sammanslagningen kan Telia numera erbjuda sina finska kunder ett bredare utbud och bättre service. Telia har omkring 34 procent av marknadsandelarna för mobilnät i Finland.

Elisa vinner andelar

En mobiloperatör som växer sig allt större är Elisa som nu även de har 34 procent av markanden. Elisas tillväxt kan beror på företagsaffärer enligt Kommunikationsverkets Joonas Orkola. År 2016 köpte Elisa exempelvis upp det österbottniska telekomföretaget Anvia och vann på så sätt marknadsandelar. Köpet gjorde inte bara Elisa större inom mobiltelefoni utan de stärkte också sina andelar gällande bredband. Elisa har dock alltid varit större inom mobiltelefonabonnemang än Telia under de senaste tio åren. 

DNA är också populära

Operatören DNA är också de populära och deras markandsandelar täcker 20 procent av de totala antalet kunder. De växer ständigt och ökar sina sålda abonnemang men däremot är deras omsättning inte alla lika hög som Elisa elelr Telia. Detta kan förklaras med att det är svårare att växa inom mobilabonnemang genom företagsköp. Det är just ett sådant köp som gör att snabba ändringar på marknaden kan komma till stånd.

Konsumentskydd

De olika operatörerna får i stort sätt in lika stor mängd klagomål från sina kunder. Mobilbranschen är fortfarande i snabb förändring och det emdför att kunden ibland kommer emellan och tycker sig orättvis behandlad enligt Satu Toepfer vid Konsumentverket. Ett av de vanligaste klagomålen handlar om när en kund betalar för en service inom sitt abonnemang men något går fel. Detta kan innebära stora och oväntade utgifter för dig som kund. Konsumentverket i Finland har därför länge försökt att göra om och förnya reglerna för operatörernas ansvar när det gäller faktureringar. Konsumentverket vill se en lagändring som skulle innebära att mobiloperatörerna ansvarar för försäljarens avtalsbrott av en vara eller tjänst. Idag finns denna regel för kreditkortsbolagen men eftersom mobilerna i allt större utsträckning används till köp, är denna lag välkommen även här.

Det lilla bolaget ÅMT

Ålands mobiltelefoni, ÅMT är ett litet företag som endast verkar och fungerar på Åland. Numera ingår företaget i Ålands Telekommunikation AB, Ålcom. Både ÅMT och Ålcom ägs i sin tur av Ålands Telefonandelslag som till hör de större Finnet-gruppen och Mariehamns Telefon Ab. Dessa äger hälften var. Ålänningarna har tre abonnemang att välja på, dels ÅMT, dels Sonera som numera alltså är Telia samt det uppköpta företaget Saunalahti. Företaget grundades år 1996 men köptes upp år 2005 av Elisa. På Åland går företaget under namnet Elisa Saunalahti. 

Sammanfattningsvis kan man alltså säga att det är tre stora mobiloperatörer som verkar på fastlandet där Telia och Elisa har störst andel kunder men Dna växer stadigt. Åland har också de tre möjliga val i ÅMT, Telia och Elisa.